Наука і технологія

Наука і технологія

Стимулювання метаболізму рослин завдяки дії фітостеролів.


Elicit Plant спирається на знання механізму дії поверхневого внесення фітостеролів, які проходять через кутикулу і плазматичну мембрану клітин рослини. Потрапивши в середину рослини, фітостероли підсилюють її природну здатність до адаптації і до опору різноманітним стресам.

В процесі евапотранспірації рослина втрачає менше вологи, більш активно розвиває кореневу систему, що надає їй доступ до запасів вологи в ґрунті, необхідних для її росту. Унікальна технологія Elicit Plant дозволяє  збільшити таким чином урожайність культур, що зазнали різних стресів.

Реалізація потенціалу рослин завдяки революційній інновації

Краща фізіологічна стійкість рослин

Інноваційний препарат Elicit Plant покращує фізіологічну стійкість культур через стимуляцію їх метаболізму. Завдяки цьому рослині легше реалізувати свій генетичний потенціал навіть в умовах водного чи біотичного стресу. Таким чином, кліматичні зміни завдають менше проблем при вирощуванні сільськогосподарських культур. Elicit Plant прагне поставити свої альтернативні, ефективні препарати природного походження на службу аграріям всього світу, надати їм рішення для успішного переходу до екологічного землеробства.

Фітостероли

Фітостероли – це рослинні ліпіди, які відомі і вивчаються протягом довгого часу. На відміну від тварин, в організмі яких є виключно холестерол, рослини синтезують велику кількість фітостеролів, які є складовими елементами клітинних мембран. Ці молекули приймають участь у первинному метаболізмі живих організмів, а відтак мають суттєве значення для їх виживання. Оскільки фітостероли присутні в мембранах клітин, вони відігріють центральну роль в регулюванні їх рухливості, а відтак, їх проникності. Завдяки цим механізмам сигнальні молекули передають інформацію, яка слугує стимулюванню росту рослини, а також з
викликає відповідну реакцію рослини у випадку зміни погодних умов.

Механізм дії «BEST-a» на основі фітостеролів

Компанія Elicit Plant пропонує інноваційну технологію внесення препарату по листу для засвоєння рослинами екзогенних фітостеролів. Ці фітостероли отримуються з олійних культур: це суміш трьох основних фітостеролів, один з яких – бета-ситостерол. Після обприскування по листу препаратом «BEST-a» рослини, під дією фітостеролів, активно нарощують кореневу систему, що суттєво покращує їх здатність проникати у глибокі шари ґрунту, і, відповідно, збільшує доступний їм запас вологи, дозволяючи краще переносити посуху.  До того  ж, підчас дефіциту вологи фітостероли регулюють відкритість продихів, пори, через які здійснюється газообмін між рослиною і її середовищем. Після обробки препаратом «BEST-a» рослини, які потерпають від водного стресу, обмежують свою листову евапотранспірацію завдяки молекулам, що дають сигнал до закриття продихів. Обприскування по листу екзогенними фітостеролами, отриманими з рослин, покращує метаболізм, стимулюючи зростання та  імунну систему: набувши кращої стійкості до стресу, рослини пристосовуються до змін у навколишньому середовищі.   

Від лабораторії до поля

elicitplant agriculture biostimulant besta innovation alternative

Для того щоб розвивати свій винятковий підхід до захисту рослин через поверхневе внесення фітостеролів, Elicit Plant розташувався в серці сільськогосподарського басейну, а саме на фермі в Шаранті. Компанія провадить роботу з агро-біотехнологій  в унікальній лабораторії на 600 м2, де розробляються нові біостимулюючі препарати. Кліматичні камери для пророщування та зростання, інше необхідне обладнання дозволяють дуже ретельно контролювати умови випробувань та досліджень. Робота ведеться у партнерстві із іншими лабораторіями, такими як лабораторії CNRS та INRAE.

cnrs logo
inrae logo

Elicit Plant реалізує стратегію наукової співпраці.

Компанії Elicit Plant потрібно було отримати незалежне підтвердження результатів своїх випробувань. З цією метою було започатковано наукову співпрацю із виробничими кооперативами – Océalia, – і технологічними інститутами, такими як Terres Inovia, які працювали над вивченням дії BEST-a -соя, одного з перших препаратів компанії.

Прикладні дослідження по сої

Closed search overlay screen