Nauka i technologia

Wykorzystanie fitosteroli do uruchomienia naturalnych mechanizmów odporności na stres

Stomate

Fitosterole i ich rola

  • Uruchamiają fizjologiczne mechanizmy obronne roślin w odpowiedzi na stres środowiskowy

Opracowaliśmy i sformułowaliśmy rozwiązanie oparte na fitosterolach, wykorzystujące właściwości fitosteroli w celu uzyskania ukierunkowanych odpowiedzi fizjologicznych na określone stresy w różnych uprawach. 

W rezultacie rośliny bardziej odporne, lepiej przystosowują się do zmian klimatu i gwarantują większe plony. 

Fitosterole działają jako cząsteczki sygnałowe i pomagają roślinom przystosować się do stresu środowiskowego

Aparaty szparkowe liści z bliska

Fitosterole to lipidy pochodzenia roślinnego znane i badane od wielu lat. W przeciwieństwie do zwierząt, które mają tylko cholesterol, rośliny syntetyzują dużą liczbę fitosteroli, które budulcem błon komórkowych. Cząsteczki te stanowią część podstawowego metabolizmu organizmów żywych i dlatego niezbędne do ich przetrwania.

Ze względu na ich obecność w błonach, fitosterole odgrywają kluczową rolę w regulacji płynności i przepuszczalności błon.Cząsteczki sygnałowe wykorzystują te mechanizmy do przekazywania informacji i stymulowania wzrostu roślin i dostosowywania reakcji roślin do zmieniających się warunków środowiskowych. 

W jaki sposób fitosterole wpływają na metabolizm roślin

Wywiad naukowy mający na celu zrozumienie roli fitosteroli

Jak działają fitosterole

Fitosterole

Wzrost korzeni

Po zastosowaniu oprysku dolistnego fitosterolami, rośliny poddane działaniu preparatu doświadczają stymulowanego wzrostu korzeni.  

Ma to zasadnicze znaczenie dla poprawy penetracji gleby przez korzenie roślin, a tym samym zwiększenia rezerwuaru wody, do którego mają dostęp, umożliwiając im tolerancję na suszę. 

Regulacja ewapotranspiracji

W okresach stresu wodnego fitosterole pełnią rolę w regulowaniu otwierania aparatów szparkowych, czyli porów umożliwiających wymianę gazową między rośliną a jej otoczeniem. 

Gdy występuje stres wodny, rośliny poddane działaniu fitosteroli ograniczają ewapotranspirację z liści dzięki cząsteczkom sygnalizacyjnym, które indukują częściowe zamknięcie aparatów szparkowych. 

Podsumowując, poprzez oprysk dolistny fitosterolami, rośliny stymulują swój metabolizm do indukowania wzrostu i dostosowują swój system obronny do zmian warunków środowiskowych, zwiększając swoją tolerancję na stres.

Od nauki do praktyki

Ciągnik opryskujący produkt na uprawach wielkoobszarowych

Oprócz zrozumienia unikalnych właściwości fitosteroli, Elicit Plant z powodzeniem pokonał główną przeszkodę technologiczną:

  • opracowanie rozwiązania odpowiedniego do egzogenicznego stosowania na dużych powierzchniach,  
  • kompatybilnego z praktykami rolniczymi i maszynami,  
  • z naukowo udowodnionymi wynikami na całym świecie.