Kultura, wartości i cel

Nasza misja

Zabezpieczenie przyszłości produkcji żywności poprzez innowacje naukowe wspierające zrównoważone, ekologiczne i odpowiedzialne rolnictwo.

Zdjęcie liścia z kroplą wody w zbliżeniu

PACE

Społeczność Elicit Plant jednoczy się wokół 4 wspólnych wartości pod akronimem PACE: Positive – Pozytywny, Agile – Elastyczny, Collective – Kolektywny i Engaged – Zaangażowany
Pozytywny Wiesz, jak najlepiej wykorzystać każdą sytuację, a twoi koledzy uwielbiają twoją pogodną naturę Elastyczny Jesteś dociekliwy i potrafisz się dostosować
Kolektywny Wierzysz, że pracując razem możemy osiągnąć więcej Zaangażowany Twojej motywacji nic nie powstrzyma!
Zespół Elicit Plant
Kluczowe momenty w roku
Ponieważ spójność jest ważną kwestią, Elicit Plant organizuje kilkanaście spotkań w ciągu roku, zapewniając możliwość lepszego poznania się i zacieśnienia więzi między działami
Dwóch współpracowników z Elicit Plant
Każdego roku wszyscy pracownicy są zapraszani na :

Seminarium firmowe

Okazje do dzielenia się i wymiany między zespołami badawczymi, sprzedażowymi i interdyscyplinarnymi

Dni zapoznawcze, aby zapewnić naszym nowym pracownikom odpowiednie powitanie