Partnerstwa naukowe

Partnerstwa naukowe i weryfikacja skuteczności

Pomiary agronomiczne w terenie
Z labolatorium na pole
Naukowe podejście oparte na współpracy
Testy badawczo-rozwojowe w zakładach

Pionierski zespół badawczo-rozwojowy:

  • naukowcy zajmujący się biologią i chemią,
  • eksperci agronomii
  • laboratoria biologii roślin i formulacji w ramach gospodarstwa specjalistycznego. 

oni pionierami w technologii kontrolowania fitosteroli stosowanych w uprawach polowych w celu zmniejszenia stresu, zwłaszcza stresu wodnego. 

Partnerzy naukowi Elicit Plant
ikona

Przyspieszenie prac badawczych
Weryfikacja uzyskanych wyników

  • Współpraca z uznanymi partnerami technicznymi i naukowymi, w tym z francuskimi publicznymi instytutami badawczymi INRAE i CNRS
  • spółpraca ze spółdzielniami, takimi jak Océalia i niezależnymi instytutami technicznymi, takimi jak Terres Inovia, w celu potwierdzenia efektów naszych pierwszych produktów

Partnerstwa naukowe i współpraca z niezależnymi instytucjami zostały rozszerzone o liczne międzynarodowe instytuty badawcze i uniwersytety. Pomogło nam to zweryfikować możliwość zastosowania rozwiązania i wyników uzyskanych zarówno w laboratorium, jak i co najważniejsze, na polu, tj. w warunkach rolniczych.

Sprawdzona skuteczność w każdych warunkach glebowych i klimatycznych

W Elicit Plant opracowujemy skuteczne rozwiązania w oparciu o potrzeby i wymagania rolników. W tym celu od 2018 roku prowadzimy badania polowe na bardzo dużych powierzchniach. 

Dwóch agronomów bada pole kukurydzy

Kiedy oceniamy nasz produkt na polu, proces decyzyjny wykracza daleko poza analizę danych. 

Nasi agronomowie ściśle współpracują z rolnikami w celu poprawy wydajności upraw, w oparciu o regularne obserwacje i pomiary roślin uprawianych w rzeczywistych warunkach, co pozwala nam precyzyjnie określić warunki, w których produkt będzie skuteczny dla użytkowników końcowych. 

Każdego sezonu nasze produkty przechodzą dogłębne testy polowe, aby zagwarantować rzeczywistą skuteczność, reagując na specyficzne cechy geograficzne oraz różne warunki glebowe i klimatyczne. 

Sukces naszego podejścia opiera się na dwóch kluczowych cechach:

  • obserwacje polowe w wielu różnych sytuacjach przez agronomów, którzy rozumieją potrzeby rolników, 
  • rozległa sieć badań w celu zapewnienia opłacalności produktu w lokalnych warunkach.