Nasze zobowiązania w zakresie ESG

Polityka ESG stanowi niezwykle ważny element działalności firmy Elicit Plant. Jest czymś więcej niż tylko strategią komunikacji. Oferuje możliwość sformalizowania konkretnych działań.

W ramach polityki ESG przedsiębiorstwa dobrowolnie biorą pod lupę kwestie środowiskowe, społeczne i etyczne związane ze swoją działalnością, wykraczając poza wymogi regulacyjne. Jest to autentyczna dźwignia, która umożliwia tworzenie wartości i której dynamikę narzuca wyłącznie człowiek.

 

Nasza polityka ESG opiera się na 4 obszarach ambicji

pole jęczmienia
zrównoważony

Zrównoważony rozwój

Działanie na rzecz transformacji ku zrównoważonemu i przyjaznemu dla gleby rolnictwu

Nasze ambicje związane z transformacją na rzecz zrównoważonych praktyk koncentrują się wokół rolnictwa regeneracyjnego. Cała nasza działalność opiera się na zrównoważonym rozwoju. Dlatego ponad 50% suchej masy pochodzi z naturalnych materiałów, a wskaźnik zniszczenia gotowego produktu nie przekracza 5%.

W Elicit Plant

nietoksyczny

Nasze produkty są nietoksyczne.

ślad węglowy

Nasz ślad węglowy na 2022 rok: 262,84 ton równoważnika dwutlenku węgla.

ekologiczna strona internetowa

Nasza witryna internetowa jest przyjazna dla środowiska.

deszczówka

Zbieramy wodę deszczową.

materiały naturalne

Zawartość suchej masy z materiałów naturalnych stanowi ponad 50%.

Firma Elicit Plant uzyskała certyfikat Lucie 26000!Elicit Plant ISO 26000 Lucie

W czerwcu 2023 dotarła do nas ekscytująca wiadomość o uzyskaniu certyfikatu Lucie 26000 przyznawanego za działania w obszarze ESG. Stanowi on konkretny wyraz wspólnych wartości przyświecających założycielom naszego przedsiębiorstwa.

 

Nasze ambicje na rok 2024:

  • Pomiary: Aktualnie przeprowadzamy ocenę naszych emisji gazów cieplarnianych, ponieważ kontrolowanie zużycia energii jest niezbędne do realizacji działań środowiskowych.
  • Większa efektywność: Do 2024 roku planujemy zmniejszyć nasz ślad węglowy w przeliczeniu na pracownika o 10%.

Pomiary agronomiczne w terenie
społeczny

Kwestie pracownicze

Docenianie pracowników za ich wkład w nasz rozwój

W firmie Elicit Plant dbamy o dobrostan naszych zespołów: troska, stabilność i równość szans są niezbędne do zachowania równowagi w naszej działalności. Nasz Komitet ds. społecznych i bezpieczeństwa oraz kierownicy działów pracują niestrudzenie, by tworzyć bezpieczną i życzliwą atmosferę w pracy.

W Elicit Plant

stabilność zatrudnienia

Zobowiązujemy się do zapewnienia stabilności zatrudnienia: 92% naszych pracowników jest zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony.

równe szanse

Nasz proces rekrutacji jest otwarty i opiera się na równych szansach: 53% naszych pracowników zatrudnionych na umowę na czas nieokreślonych to kobiety, a 18% pracowników obejmuje stanowiska wyższego szczebla.

społeczny komitet ekonomiczny

Utworzyliśmy Komitet ds. społecznych i gospodarczych, jeszcze zanim stało się to obowiązkiem przedsiębiorstwa.

Nasze ambicje na rok 2024:

  • Większa elastyczność: Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym jest niezbędna do dobrego samopoczucia naszych pracowników. Dlatego zobowiązujemy się, że do 2024 roku 100% naszych pracowników będzie mogło korzystać z pracy zdalnej.
  • Promowanie aktywności sportowej: Do końca 2023 roku wprowadzimy naszą politykę dotyczącą sportu. Każdy pracownik będzie miał możliwość angażowania się w wybraną przez siebie aktywność sportową podczas przerwy na lunch.

partnerzy
społeczeństwo

Kwestie społeczne

Wspieranie lokalnego rozwoju

Firma Elicit Plant musi przyczyniać się do lokalnego rozwoju wszędzie, gdzie prowadzimy działalność. Chcemy, by nasza obecność była korzystna dla miejscowych gospodarek i społeczności we Francji, w Brazylii i Ukrainie.

W Elicit Plant

rolnik

Współpracujemy z miejscowymi rolnikami (w promieniu 30 km).

zaangażowany

Firma Elicit Plant podejmuje zobowiązania wobec obszarów, w których otwiera swoje oddziały.

Charente

Nasza siedziba znajduje się na obszarze wiejskim, aby promować dziedzictwo i lokalny rozwój naszego regionu: departamentu Charente.

prace naprawcze

W 2023 roku 100% naszych napraw było przeprowadzanych przez miejscowych pracowników.

Nasze zobowiązania na rok 2024:

  • Dzielenie się czasem: Naszym obowiązkiem jest dzielić się naszymi ograniczonymi zasobami. Dlatego chcemy poświęcić czas na pracę w ramach wolontariatu poprzez zaangażowanie firmy w wybraną inicjatywę. Projekt ten jest zgodny z naszymi zobowiązaniami uwzględnionymi w strategii Label Lucie 26000.

Uprawy
ekonomiczny

Długotrwały rozwój gospodarczy

Innowacyjne rozwiązania pomagające wyżywić ludzkość w sposób zrównoważony

Nasz projekt polega na rozwoju gospodarczym opartym na wartościach etycznych. Przykładowo: promujemy politykę sprawiedliwych cen dla rolników i przyjęliśmy kodeks etyki dla naszych pracowników. Poprzez podejmowane działania chcemy wytyczyć ścieżkę prowadzącą do zrównoważonego rolnictwa, wspierać naszych partnerów w transformacji i promować niezachwianą kulturę odpowiedzialności biznesu i rolnictwa.

Od 2022 roku przekazaliśmy ukraińskim rolnikom 12,5 tys. litrów produktów.

W Elicit Plant

komitet esg

Utworzyliśmy Komitet ds. ESG.

wartości

Promujemy — w zgodzie z naszymi wartościami — etyczny i przyjazny dla konsumentów model gospodarczy, w ramach którego okazujemy szacunek partnerom.

etyka

Podpisaliśmy i wprowadziliśmy w życie kodeks etyczny obowiązujący w naszym przedsiębiorstwie.

polityka dostawców

Nawiązujemy trwałe relacje z naszymi dostawcami i sprawdzamy, czy również realizują polityki w zakresie ESG. Dotyczy to zwłaszcza większych przedsiębiorstw.

uczciwa cena

Przestrzegamy polityki sprawiedliwych cen dla rolników.